Spring naar inhoud

Waar komen ondergrondse containers?

Wij hebben veel reacties (zienswijzen) ontvangen op het ontwerp plaatsingsplan voor Bloemenbuurt-Oost. Het onderzoeken van voorgestelde alternatieve locaties en de beantwoording van deze zienswijzen heeft veel tijd in beslag genomen. Het definitief plaatsingsplan is 5 september 2023 vastgesteld door het College. Bewoners worden hierover geïnformeerd per brief. Bent u het niet eens met het vastgestelde definitieve plaatsingsplan? Dan kunt u in beroep bij de Raad van State. In de brief leest u hoe u dit kunt doen. Nu de definitieve locaties bekend zijn starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers. We verwachten dat de ondergrondse restafvalcontainers in 2024 worden geplaatst.

Bekijk de locaties
locaties
Hoe werkt het?
1. Jij bekijkt het ontwerp en reageert

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt met alle geschikte locaties. Tot en met 7 december kon jij je zienswijze (je mening) over deze locaties insturen.

2. De gemeente bekijkt de reacties

Na 7 december bekijkt de gemeente de zienswijzen (reacties) van de bewoners. Eventueel doet de gemeente onderzoek naar alternatieve locaties.

3. De gemeente maakt definitief plan

De gemeente verzamelt alle reacties van bewoners en kijkt of er wijzigingen nodig zijn in het ontwerp. In de nota van antwoord staat bij elke zienswijze de reactie van de gemeente. Daarna maakt en publiceert de gemeente een definitief plan dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

4. Beroep indienen

Ben je het niet eens met het definitieve plan? Dan kun je een beroep indienen bij de Raad van State.

5. Containers plaatsen

Na het vaststellen van het definitief plan starten wij met de voorbereidingen van de werkzaamheden voor het plaatsen van de containers. Het plaatsen van de containers hangt af van hoe lang deze voorbereidingen duren. Je kunt de containers meteen gebruiken. De gemeente haalt vanaf dat moment vuilniszakken met restafval niet meer los op.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

  • Eind september 2021 vroeg de gemeente aan bewoners in Bloemenbuurt-Oost op welke plekken zij graag een ondergrondse restafvalcontainer willen. In totaal hebben buurtbewoners 182 plekken doorgegeven. Dat is een heel mooi resultaat!
  • In november 2021 heeft de gemeente onderzoek gedaan of de containers op alle plekken geplaatst kunnen worden. Lees hier waar de gemeente in het onderzoek op heeft gelet.
  • De gemeente heeft de 35 geschikte plekken in een ontwerp gezet. Tot en met 7 december kon je op dit plan reageren.
  • De gemeente heeft 89 zienswijzen beantwoord in een Nota van antwoord (RIS-nummer: RIS316374).
  • Het college heeft op 5 september 2023 33 locaties vastgesteld voor de ondergrondse restafvalcontainers

Waarom dit project?

In Den Haag zorgen vuilniszakken op straat voor vervuiling, zwerfafval en overlast van ratten en meeuwen. Daarom plaatst de gemeente sinds 2009 ondergrondse restafvalcontainers. Zo blijft de straat schoon. Ook in Bloemenbuurt-Oost gaan we hiermee beginnen. De voordelen van ondergrondse containers: 

  • Kies zelf wanneer je jouw vuilniszak wegbrengt
  • Minder overlast van dieren, zoals ratten, meeuwen en katten
  • Minder last van zwerfafval door opengescheurde vuilniszakken
  • Wonen in een schonere en gezondere omgeving

Contact

Heb je vragen over dit project? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, neem dan contact op via oracs@denhaag.nl

Tijdlijn

Bekijk tot december 2022

20 september tot en met 10 oktober 2021

Geef je plek door

24 september 2021

Digitale informatieavond

30 september 2021

Inloopavond vanaf 17.00 uur aan de Anemoonstraat 25

tot en met voorjaar 2022

Gemeente onderzoekt de ingestuurde plekken

27 oktober tot en met 7 december 2022

Reageer op het voorlopige ontwerp. Je ontvangt hierover een brief.

8 november 2022 tussen 18.00 en 20.00 uur

Inloopavond over het plaatsingsplan in Buurt- en wijkvereniging de Jasmijn (2e Braamstraat 6).

11 november, 18 november, 25 november en 2 december tussen 10.00 en 12.00 uur

Inloopspreekuren in Stadsdeelkantoor Segbroek (Fahrenheitstraat 190)

Vanaf december 2022

De gemeente kijkt naar de ingestuurde zienswijzen

Eind zomer 2023

Het college van burgemeester en wethouders stelt het definitieve plan en een Nota van Antwoord (reactie op de zienswijzen) vast.

2023

Beroep indienen

2023

Start voorbereiding werkzaamheden

2024

Plaatsing ondergrondse containers

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren