Spring naar inhoud

Waar komen ondergrondse containers?

Bewoners konden plekken doorgeven waar zij graag een ondergrondse restafvalcontainer willen. De gemeente heeft de haalbaarheid van deze plekken bekeken. Daarna heeft de gemeente een ontwerp gemaakt met een voorstel voor 35 locaties met ondergrondse afvalcontainers. Tot en met 7 december kun je reageren op deze voorgestelde locaties. 

Bekijk de locaties
Staat jouw opgegeven plek niet tussen de 35 locaties? Bekijk waarom.
locaties
Hoe werkt het?
1. Jij bekijkt het ontwerp en reageert

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt met alle geschikte locaties. Tot en met 7 december kan jij je zienswijze (je mening) over deze locaties insturen.

2. De gemeente bekijkt de reacties

Na 7 december bekijkt de gemeente de zienswijzen (reacties) van de bewoners. Eventueel doet de gemeente onderzoek naar alternatieve locaties.

3. De gemeente maakt definitief plan

De gemeente verzamelt alle reacties van bewoners en kijkt of er wijzigingen nodig zijn in het ontwerp. In de nota van antwoord staat bij elke zienswijze de reactie van de gemeente. Daarna maakt en publiceert de gemeente een definitief plan dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

4. Beroep indienen

Ben je het niet eens met het definitieve plan? Dan kun je een beroep indienen bij de Raad van State.

5. Containers plaatsen

Na het vaststellen van het definitief plan starten wij met de voorbereidingen van de werkzaamheden voor het plaatsen van de containers. Het plaatsen van de containers hangt af van hoe lang deze voorbereidingen duren. Je kunt de containers meteen gebruiken. De gemeente haalt vanaf dat moment vuilniszakken met restafval niet meer los op.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

 • Eind september 2021 vroeg de gemeente aan bewoners in Bloemenbuurt-Oost op welke plekken zij graag een ondergrondse restafvalcontainer willen. In totaal hebben buurtbewoners 182 plekken doorgegeven. Dat is een heel mooi resultaat!
 • In november 2021 heeft de gemeente onderzoek gedaan of de containers op alle plekken geplaatst kunnen worden. Lees hier waar de gemeente in het onderzoek op heeft gelet.
 • De gemeente heeft de 35 geschikte plekken in een ontwerp gezet. Je hebt tot en met 7 december de tijd om op dit plan te reageren.

Inloopspreekuur

Heb je nog vragen? Wil je het ontwerp offline bekijken? Of wil je hulp bij het indienen van je zienswijze. Kom dan naar een van de inloopspreekuren. 

De spreekuren zijn op: 

 • Vrijdag 11 november - 10.00 - 12.00 uur
 • Vrijdag 18 november - 10.00 - 12.00 uur
 • Vrijdag 25 november - 10.00 - 12.00 uur
 • Vrijdag 2 december - 10.00 - 12.00 uur

De inloopspreekuren zijn in Stadsdeelkantoor Segbroek (Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag). 

Waarom dit project?

In Den Haag zorgen vuilniszakken op straat voor vervuiling, zwerfafval en overlast van ratten en meeuwen. Daarom plaatst de gemeente sinds 2009 ondergrondse restafvalcontainers. Zo blijft de straat schoon. Ook in Bloemenbuurt-Oost gaan we hiermee beginnen. De voordelen van ondergrondse containers: 

 • Kies zelf wanneer je jouw vuilniszak wegbrengt
 • Minder overlast van dieren, zoals ratten, meeuwen en katten
 • Minder last van zwerfafval door opengescheurde vuilniszakken
 • Wonen in een schonere en gezondere omgeving

Contact

Heb je vragen over dit project? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, neem dan contact op via oracs@denhaag.nl

Tijdlijn

20 september tot en met 10 oktober 2021

Geef je plek door

24 september 2021

Digitale informatieavond

30 september 2021

Inloopavond vanaf 17.00 uur aan de Anemoonstraat 25

tot en met voorjaar 2022

Gemeente onderzoekt de ingestuurde plekken

27 oktober tot en met 7 december 2022

Reageer op het voorlopige ontwerp. Je ontvangt hierover een brief.

8 november 2022 tussen 18.00 en 20.00 uur

Inloopavond over het plaatsingsplan in Buurt- en wijkvereniging de Jasmijn (2e Braamstraat 6).

11 november, 18 november, 25 november en 2 december tussen 10.00 en 12.00 uur

Inloopspreekuren in Stadsdeelkantoor Segbroek (Fahrenheitstraat 190)

Vanaf december 2022

De gemeente kijkt naar de ingestuurde zienswijzen

Begin 2023

Het college van burgemeester en wethouders stelt het definitieve plan en een nota van antwoord (reactie op de zienswijzen) vast.

2023

Beroep indienen

2023

Start voorbereiding werkzaamheden

2023

Plaatsing ondergrondse containers

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren